YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

                                        

Nyheter

 

• Toaletter
Toalettbytes special. Ring för
ett fantastigt pris, installerat och klart.

 

• Kranar
Behöver du byta kran i kök eller badrum mm. så har vi fasta priser installerat och
klart.

• Värmepumpar
Bosch störst på värmepumpar
för varierande behov.

Tjänster

• Kontakt

 

DYRA ELRÄKNINGAR LÖSNINGEN      BOSCH VÄRMEPUMP

 

Bosch störst på värme

Bosch började tillverka värmeprodukter redan på 1800- talet.Verksamheten omfattar idag allt från kraftvärmeverk och fastighetssystem till solvärmesystem och naturgaspannor. Bosch är europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter. Bosch omsätter  närmare

400 miljarder kronor och har 260.000 anställda

 

 

 

 

 

 

 

FC erbjuder helantreprenad .Kundens enda kontakt är med oss ,och sedan ordnar vi alla arbetsuppgifter,som tex elektriker,energibrunns borrare, grävare och rörmontage mm.

 

Vi har lång erfarenhet av värmepumps lösningar och installationer, säkerhet för dig.

En vvs företag med personligt engagemang.

 

 

Vad ska jag ha för något

 

Idag finns det  bra alternativ.

T.ex  bergvärmepumpar behöver man inte alltid borra ett energi hål till,om man har en stor tomt, kan man plöja ner 

slangen i backen till nästan halva kostnaden.

 

Luft/vatten värmepump, där man ställer en   utedel utanför huset och har en inne del.

Bra där man inte kan borra eller gräva.

Inte så stor investerings kostnad. som berg värme.

 

 

 

Tv berg,jord  luft vatten utedel höger inne del

 

 

 

Att tänka på 

 

Luft vattenvärmepump och luft luft värmepumpar,tar sin energi från luften.

Så dom riktigt kalla dagarna får man hjälpa till med en annan källa .

 

LUFT VÄRMEPUMP

Luft luft perfekt som komplement i ett hus.Eller om man har direkt verkande el.Men den stora skillnaden är att varmvattnet värms upp av en annan källa.Luftvärmepumpen  värmer endast luften.Liten investering kostnad är ett plus.

 

 

Vem är bäst på marknaden

finns bosch kvar om 20 år

En av anledningarna till bosch`s framgångar,är att det ägs av en stiftelse.Det finns inga kortsiktiga lönsamhetsmål eller avkastningskrav från aktieägare .Allt överskott återinvesteras i verksamheten,för långsiktig utveckling.

 

Över 25 000 anställda och 30 miljarder om året läggs på forskning och utveckling.

Mer info www.boschvarme.se

 

 

 

 

 

 

 

            KALLVINTER 

         DYR

      ELRÄKNING

 

       BOSCH FÖR

       FRAMTIDEN

 

           6års

        GARANTI

 

 

    Rätt partner för 

        framtiden

 

   

  

 

 

 

 

 

EX

PLÖJA NER SLANG I STÄLLET FÖR BORRA.

 

 

 

Luft/vattenvärmepump

(ute delen till höger )

 

För mått mm gå in

www.boschvärme.se